Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej, polegaj...

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 15:29

2. Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.

Nr Radny zgłaszający interpelację Data zgłoszenia Data przekazania do Prezydenta Miasta Temat interpelacji Dokument 1. A. Piekarski 3.01.2020 r. 3.01.2020 r. dot. pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję polegającą na podłączeniu mieszkańców ul. Żwirki do kanalizacji miejskiej. Pan radny Andrzej Piekarski zwraca się również z prośbą o przedstawienie informacji na temat zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez miasto na inwestycje w roku 2020 Zapytanie Odpowiedź 2. ...

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 14:58

3. II kwartał

Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajd...

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 14:55

4. II kwartał

Informują o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radi...

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 14:48

5. Budżet Miasta - 2020 r.

Zmiany w budżecie Miasta - 2020 r.

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 12:59

6. II kwartał

Zarządzenie nr 159 z dn. 28 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 12:53

7. II kwartał

Zarządzenie nr 158 z dn. 28 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 12:51

8. II kwartał

Zarządzenie nr 157 z dn.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 12:49

9. II kwartał

Zarządzenie nr 156 z dn. 27 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 12:29

10. Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim

Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - miasto na prawach powiatu w województwie łódzkim o powierzchni 67,27 km2 położone na Równinie Piotrkowskiej nad rzeką Strawą (dorzecze Pilicy) i jej dopływami Strawką i Wierzejką. Piotrków liczy ok. 75 tys. mieszkańców. Pod względem wielkości miasto jest drugim na ziemi łódzkiej ośrodkiem przemysłowym, usługowym i kulturalno-oświatowym. Rozwinięty przemysł maszynowo-precyzyjny, papierniczy, włókienniczy, spożywczy oraz usługi logistyczne stawiają Piotrków Trybunalski n...

Utworzony: 2004-01-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 09:59

11. XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r.

XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568), zarządzam na dzień: 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 9:00 XXI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym. W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta ...

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 09:35

12. I półrocze

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w dro...

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 14:21

13. I półrocze

Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Piotrków Trybunal...

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 14:11

14. II kwartał

Zarządzenie nr 154 z dn. 26 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 14:09

15. I półrocze

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w dro...

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 14:02

16. II kwartał

Zarządzenie nr 153 z dn. 26 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 13:55

17. Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Targowa 3 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 6495659 fax 44 6496462 e-mail: ckz@ckz.piotrkow.pl ePuap: /ckp-pt/skrytka Więcej informacji na stronie: www.ckz.piotrkow.pl

Utworzony: 2018-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 13:26

18. Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

Utworzony: 2010-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 13:22

19. II kwartał

Zarządzenie nr 155 z dn. 27 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 13:08

20. II kwartał

Zarządzenie nr 146 z dn. 22 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 12:58