główna zawartość
artykuł nr 1

Postępowanie na usługę utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach niezagospodarowanych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski

artykuł nr 2

Postępowanie na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno - biurowych i geodezyjnych w 2014 roku dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 3

Postępowanie na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Postępowanie na usługę transportową 50 osób do Tomaszowa Mazowieckiego, Nagórzyc, Inowłodza, Spały, Konewki w dniu 14 grudnia 2013 roku

artykuł nr 5

Postępowanie na wykonanie turystycznych materiałów informacyjnych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej

artykuł nr 6

Postępowanie na opiekę nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w Piotrkowie Trybunalskim i ich dekorację flagami

artykuł nr 7

Postępowanie na organizację spotkania wigilijnego Przewodniczącego Rady Miasta z radnymi, pracownikami Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (ok. 100 osób)

artykuł nr 8

Postępowanie na zakup urządzenia kopertującego z czytnikiem kodów OMR, oprogramowania i adresarki do zwrotek

artykuł nr 9

Postępowanie na usługę transportową dla 50 osób. Wycieczka na trasie Piotrków Trybunalski - Wawrzkowizna w dniu 15 grudnia 2013 roku

artykuł nr 10

Postępowanie na wykonanie; dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, po 1 szt.(łącznie 2 szt.) tablic pamiątkowych wykonanych z mosiądzu wg załączonego wzoru w związku z realizacją zadań pn.:- ,,Przebudowa ulicy Rwańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną''- ,,Przebudowa ulicy Rycerskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną'' w ramach projektu ,,TRAKT WIELU KULTUR - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego etap II''

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze