główna zawartość
artykuł nr 1

Jednostki pomocnicze

Zgodnie z uchwałami Rady Miasta, na terenie miasta funkcjonuje trzynaście jednostek pomocniczych Gminy:

 
Jednostka pomocnicza Osiedle „Starówka”
utworzona uchwałą Nr XXXVIII/442/97 z dnia 21 maja 1997 roku
Jednostka pomocnicza „Osiedle Piastowskie”
utworzona uchwałą Nr LII/623/98 z dnia 12 czerwca 1998 roku
Jednostka pomocnicza „Osiedle Armii Krajowej”
utworzona uchwałą Nr XVIII/320/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku
Jednostka pomocnicza Osiedle „Południe”
utworzona uchwałą Nr XVIII/321/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku
Jednostka pomocnicza Osiedle „Wronia”
utworzona uchwałą Nr VI/79/2003 z dnia 26 marca 2003 roku
Jednostka pomocnicza Osiedle „Leśna”
utworzona uchwałą Nr VII/101/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku
Jednostka pomocnicza Osiedle „Słowackiego Północ”
utworzona uchwałą Nr IX/133/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku
Jednostka pomocnicza Osiedle "Wierzeje"
utworzona uchwałą Nr Nr XL/669/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Jednostka pomocnicza Osiedle "Wyzwolenia"
utworzona uchwałą Nr XXIX/505/08 z dnia 29 października 2008 roku
Jednostka pomocnicza Osiedle "Przyszłość"
utworzona uchwałą Nr XV/244/07 z dnia 24 października 2007 roku
Jednostka pomocnicza Osiedle "Belzacka"
utworzona Uchwałą Nr XXIII/389/08 z dnia 28 maja 2008 roku
Jednostka pomocnicza „Łódzka-Wysoka-Sadowa”
utworzona uchwałą Nr XXIX/504/08 z dnia 29 października 2008 roku
Jednostka pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście - Sulejowska"
utworzona uchwałą XXIX/506/08 z dnia 29 października 2008 roku

 

 

 

zobacz więcej na  http://www.rada.piotrkow.pl/rady-osiedli-t7