główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacje i zapytania radnych

 

Nr Radny zgłaszający interpelacjęData zgłoszeniaData przekazania do Prezydenta MiastaTemat interpelacjiDokument
1. 

Sylwia Więcławska

Krystyna Czechowska

22.11.2018 r. 23.11.2018 r. 

Dot. zintensyfikowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta

Interpelacja

Odpowiedź

2. K. Czechowska, L. Pencina, J. Dziemdziora, S. Więcławska, D. Cecotka 23.11.2018 r.28.11.2018 r.Dot. zagospodarowania terenów wokół zbiornika Bugaj.

Interpelacja

Odpowiedź

3. M. Czarczyk28.11.2018 r.28.11.2018 r.Dot. przeniesienia pętli autobusowej z ul. Konopnickiej/Słowackiego w Al. 800-lecia i utworzenia w miejscu po pętli autobusowej nowych miejsc parkingowych

Interpelacja

Odpowiedź

4. J. Dziemdziora 27.11.2018 r.28.11.2018 r.Dot. zagospodarowania terenu przy zbiegu Al. Kopernika i ul. Śląskiej oraz zlikwidowania uciążliwości jakie tam występują.

Interpelacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Odpowiedź

Odpowiedź od SM

5. J. Dziemdziora3.12.2018 r.3.12.2018 r.Dot. wykonania niezbędnych napraw  na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Rakowskiej oraz uporządkowania terenu przyległego.

Interpelacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Odpowiedź 

6.J. Dziemdziora3.12.2018 r.5.12.2018 r.Dot. pętli autobusowej MZK przy ul. Słowackiego i uciążliwości związanych z jej funkcjonowaniem

Interpelacja

Odpowiedź

7. S. Więcławska5.12.2018 r.6.12.2018 r.Dot. inicjatywy wdrożenia przez miasto projektu "aktywny senior" 

Interpelacja

Odpowiedź 

8. J. Wójcik 3.12.2018 r. 5.12.2018 r. Dot. remontu chodnika znajdującego się po północnej stronie bloków przy ul. ks. Piotra Skargi 4 i 6

Interpelacja 

Odpowiedź

9. J. Wójcik3.12.2018 r.5.12.2018 r.Dot. wymiany chodnika znajdującego się przed blokiem przy ul. Pawlikowskiego 12

Interpelacja

Odpowiedź

10. J. Wójcik3.12.2018 r.5.12.2018 r.Dot. umieszczania słupów oświetleniowych na środku chodnika

Zapytanie

Odpowiedź

11. J. Dziemdziora4.12.2018 r.5.12.2018 r.Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu wyeliminowania plagi szczurów na terenie osiedla Sadowa II

Interpelacja 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedź

Odpowiedź II

12.S. Więcławska13.12.2018 r.14.12.2018 r.Dot. programu czyste powietrze - informacja w każdym referacie obsługującym mieszkańców w zakresie budowy czy modernizacji domu.

Interpelacja

Odpowiedź

13.J. Dziemdziora10.12.2018 r11.12.2018 r.Dot. Hali Targowej i uwag kupców

Interpelacja

Odpowiedź

14.J. Dziemdziora5.12.2018 r.7.12.2018 r.Dot. wizerunku Miasta a skweru im. J. Chełmońskiego

Interpelacja

*Załącznik Nr 1

*Załącznik Nr 2

*Załącznik Nr 3

*Załącznik Nr 4

Odpowiedź I

Odpowiedź II

15.J. Dziemdziora, 
U. Czubała 
7.12.2018 r.7.12.2018 r.Dot. budowy zatoki postojowej 

Interpelacja

*Załącznik Nr 1

*Załącznik Nr 2

*Załącznik Nr 3

Odpowiedź 

16.J. Dziemdziora6.12.2018 r.7.12.2018 r.Dot. infrastruktury komunalnej Miasta – "Plusy ujemne"

Interpelacja

*Załącznik

Odpowiedź

17. A. Piekarski14.12.2018 r. 17.12.2018 r. Dot. usunięcia zalegającej ziemi na ul. Jeziornej przy skrzyżowaniu z ul. Koralową

Interpelacja

Odpowiedź

18. M. Wężyk-Głowacka19.12.2018 r. 21.12.2018 r.Dot. rozwiązania problemu wpływającego na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Kostromskiej z Wojska Polskiego

Interpelacja

Odpowiedź 

19. J. Dziemdziora28.12.2018 r.2.01.2019 r.Dot. wielkogabarytów i innych odpadów komunalnych

Interpelacja

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4

Odpowiedź

 

20. J. Dziemdziora31.12.2018 r.2.01.2019 r.Dot. podjęcia stosownych czynności mających na celu usunięcie niedogodności związanych rosnącym krzewem przy ul. Matejki

Interpelacja

Załącznik nr 1 

Odpowiedź

21.J. Dziemdziora7.01.2019 r.8.01.2019 r.Dot. niewykonanych prac w infrastrukturze Miasta

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź cz. 2

Odpowiedź cz. 3

22.J. Dziemdziora17.01.2019 r.18.01.2019 r.Dot. inwestycji na ul. Okrzei dotychczas zrealizowanych oraz planowanych w bieżącym roku

Interpelacja

Odpowiedź

23. S. Więcławska, D. Cecotka, J. Dziemdziora, L. Pencina, K. Czechowska18.01.2019 r.22.01.2019 r.Dot. przeprowadzenia w piotrkowskich  szkołach zajęć w ramach godzin wychowawczych na temat hejtu oraz jego konsekwencji

Interpelacja

Odpowiedź

24. Ł. Janik21.01.2019 r.22.01.2019 r.Dot. wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza

Interpelacja

Odpowiedź

25. S. Więcławska, K. Czechowska, J. Dziemdziora25.01.2019 r.25.01.2019 r.Dot. dostosowania rozkładów jazdy miejskich autobusów do potrzeb mieszkańców oraz dokonania aktualizacji strony internetowej Spółki MZK

Interpelacja

Odpowiedź

26. J. Dziemdziora24.01.2019 r.25.01.2019 r.Dot. zwiększenia miejsc postojowych po wschodniej stronie ulicy Reja w pobliżu bloku przy ul. Modrzewskiego 5 A

Interpelacja

Załącznik

Odpowiedź

27. J. Dziemdziora 25.01.2019 r.25.01.2019 r.Dot. informacji o nieprzestrzeganiu przez kierowców znaków pionowych i poziomych na parkingu w galerii Focus Mall

Interpelacja 

Odpowiedź 

28. J. Dziemdziora23.01.2019 r. 24.01.2019 r.Dot. podjęcie stosownych działań mających na celu likwidację zagrożeń związanych z tworzącą się lodowicą w rejonie pętli MZK u zbiegu ul. Dmowskiego i ul. Górniczej

Interpelacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Odpowiedź 

29. P. Gajda30.01.2019 r.1.02.2019 r.Dot. utrzymania siedziby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Tryb. znajdującego się nad zalewem Sulejowskim

Interpelacja

Odpowiedź

30. A. Piekarski29.01.2019 r.31.01.2019 r.Dot. ustawienia znaku "zakaz postoju" lub "zakaz zatrzymywania się" na ul. Czarnej w dni targowe

Interpelacja

Odpowiedź

31.A. Piekarski29.01.2019 r.31.01.2019 r.Dot. usunięcia lub zmiany zasad zakazu parkowania w dni targowe na ul. Mieszka I oraz budowy parkingu na niezagospodarowanym terenie przyległym do ul. Mieszka I.

Interpelacja

Odpowiedź

32. K. Czyżyński, U. Czubała28.01.2019 r.29.01.2019 r.Dot. rozważenia zmiany zasad zimowego utrzymania dróg w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

33. K. Czyżyński28.01.2019 r.29.01.2019 r.Dot. awarii oświetlenia ulicznego na ul. Kostromskiej, na odcinku od ul. Słowackiego do ronda Agnieszki Osieckiej oraz obowiązujących standardów w zakresie czasu usunięcia awarii.

Interpelacja

Odpowiedź

34.J. Dziemdziora04.02.2019 r.05.02.2019 r.Dot. planu remontów dróg

Interpelacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Odpowiedź

35. J. Dziemdziora7.02.2019 r.7.02.2019 r.Dot. zamontowania wiat na przystankach komunikacji miejskiej na ulicach: Kostromskiej, Wojska Polskiego i Łódzkiej

Interpelacja

Załącznik nr 1

36. J. Dziemdziora5.02.2019 r. 7.02.2019 r.Dot. zwiększenia miejsc postojowych na  terenie po wschodniej stronie ul. Kołłątaja oraz w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia uciążliwości dla pieszych w rejonie tej ulicy.

Interpelacja

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3