artykuł nr 1

Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.

Nr 

Radny zgłaszający interpelację

Data zgłoszenia

Data przekazania do Prezydenta Miasta

Temat interpelacji

Dokument

1. 

A. Piekarski

3.01.2020 r.

3.01.2020 r.

dot. pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję polegającą na podłączeniu mieszkańców ul. Żwirki do kanalizacji miejskiej. Pan radny Andrzej Piekarski zwraca się również z prośbą o przedstawienie informacji na temat zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez miasto na inwestycje w roku 2020

Zapytanie

Odpowiedź

2. 

A. Piekarski

3.01.2020 r.

3.01.2020 r.

dot. naprawy progu zwalniającego na ul. Stodolnianej

Interpelacja

Odpowiedź

3. 

A. Piekarski

3.01.2020 r.

3.01.2020 r.

dot. naprawy ubytku w jezdni na ul. Szpakowej

Interpelacja 

Odpowiedź

4. 

J. Dziemdziora

9.01.2020 r.

13.01.2020 r.

dot. przyczyn wycięcia w ostatnim czasie wielu drzew w Parku Belzackim oraz prośby o poinformowanie o najbliższych zamierzeniach.

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Odpowiedź

5. 

J. Dziemdziora

14.01.202 r.

15.01.2020 r.

dot. doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych w Piotrkowie Trybunalskim, która nawiązuje do interpelacji z dnia 30.12.2019 r. w tej samej kwestii

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź uzupełnienie 

6. 

A. Piekarski

16.01.2020 r.

20.01.2020 r.

dot. kwestii bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Dalekiej i Sulejowskiej oraz częstszych kontroli prędkości na ul. Sulejowskiej, po obu jej stronach, przed wjazdem na ww. skrzyżowanie

Interpelacja

Odpowiedź

7. 

A. Piekarski

16.01.2020 r.

20.01.2020 r.

dot. zapewnienia oświetlenia miejskiego, w tym o postawienie latarni ulicznych na fragmencie ulicy Gołębiej, między ulicami Jeziorną a Zawiłą

Interpelacja

Odpowiedź

8. 

A. Piekarski

16.01.2020 r.

20.01.2020 r.

dot. udzielenia informacji nt. materiałów z jakich wykonano nawierzchnię placu zabaw przy ul. Jeziornej oraz ich ewentualny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo przebywających tam osób

Interpelacja

Odpowiedź

Uzupełnienie odpowiedzi

9. 

W. Olejnik 

23.01.2010 r. 27.01.2020 r. dot. podjęcia interwencji w sprawie uciążliwości życia mieszkańców 
ul. Sąsiedzkiej i ul. Migdałowej

Interpelacja

Odpowiedź

Uzupełnienie odpowiedzi

10. W. Olejnik23.01.2020 r.27.01.2020 r.dot. zmiany lokalizacji elementów małej infrastruktury 
(ławka i stojak na rowery) w obrębie targowiska przy ul. Modrzewskiego

Interpelacja

Odpowiedź

11.S. Stachaczyk27.01.2020 r.29.01.2020 r.dot. 
rozważenia możliwości podpisania przez miasto Piotrków Trybunalski porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w celu realizacji "Programu Czyste Powietrze" na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Interpelacja

Odpowiedź

12.J. Dziemdziora27.01.2020 r.29.01.2020 r.dot. podjęcia odpowiednich działań wobec drzewa, które rośnie na wysokości nieruchomości nr 179 przy ul. Belzackiej oraz o rozważenie utwardzenia niektórych alejek Parku Belzackiego

Interpelacja

Zał. 1

Odpowiedź

13.A. Piekarski29.01.2020 r.31.01.2020 r.dot. przekazania informacji dotyczących zasad i harmonogramu przeprowadzania kontroli nawierzchni placu zabaw przy ul. Jeziornej oraz informacji na temat wykonanych konserwacji nawierzchni

Zapytanie

Odpowiedź

14.J. Dziemdziora4.02.2020 r.5.02.2020 r.dot. napraw cząstkowych niektórych ulic w celu likwidacji zastojów wody przy poboczach (np. ul. Twardosławicka, ul. Wiatraczna, w pobliżu ulic Brzeźnickiej i Nowowiejskiej)

Interpelacja

Zał.1

Zał. 2

Zał. 3

Odpowiedź

15.Ł. Janik 5.02.2020 r.10.02.2020 r.dot. wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku gdy wystąpi przekroczenie norm jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Odpowiedź

16.J. Dziemdziora6.02.2020 r.10.02.2020 r.nawiązanie do interpelacji radnego z dnia 13.12.2017r. - dotyczącej wyznaczenia i namalowania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Zawodzie

Interpelacja

Zał. 1 - odpowiedź na interpelację z dn. 13. 12. 2017 r.

Odpowiedź

17.J. Dziemdziora17.02.2020 r.19.02.2020 r.dot. podania numeru uchwały sankcjonującą nazwę miasta Piotrków Trybunalski, a w przypadku jej braku podjęcia czynności mających na celu przygotowanie stosownej uchwały

Interpelacja

Zał.

Odpowiedź

18.J. Dziemdziora18.02.2020 r.20.02.2020 r.dot. uwzględnienia w projekcie koncepcji budowy drogi gminnej w osiedlu Łódzka, chodnika prowadzącego od bloku ul. Topolowej 20A do śmietnika

Wniosek

Zał.

Odpowiedź 

Odpowiedź uzupełniająca

Odpowiedź uzupełniająca

19. A. Piekarski20.02.2020 r. 21.02.2020 r.dot. ponownej prośby o rozważenie ustawienia na skrzyżowaniu ulic Dalekiej i Sulejowskiej urządzeń rejestrujących prędkość i/lub wjazd na skrzyżowanie.

Interpelacja

Odpowiedź ZDiUM

Odpowiedź Policji

20.A. Piekarski20.02.2020 r. 21.02.2020 r.dot. zapytań z dnia 16 i 29 stycznia br. w sprawie nawierzchni placu zabaw na Wierzejach i udzielonych na nie odpowiedzi, które budzą jego kolejne wątpliwości w przedmiotowej sprawie.

Interpelacja

Odpowiedź

21.A. Piekarski20.02.2020 r. 21.02.2020 r.dot. informacji na temat możliwości zakupienia biletów komunikacji miejskiej poprzez aplikację i ich popularność wśród pasażerów

Interpelacja

Odpowiedź 

22.A. Piekarski20.02.2020 r. 21.02.2020 r. dot. rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w siatce połączeń komunikacji miejskiej tak, by wprowadzić "szybkie linie" – autobusy jeżdżące w kierunku wschód-zachód

Interpelacja

Odpowiedź

23.A. Piekarski26.02.2020 r.28.02.2020 r.dot. rozważenia możliwości stworzenia toru wrotkowego lub rolkowego

Interpelacja 

Odpowiedź

24.A. Piekarski26.02.2020 r.28.02.2020 r.dot. zmiany godzin pracy Biura Obsługi Klienta i kasy w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacja Sp. z o. o. 

Interpelacja 

Odpowiedź

25.J. Dziemdziora2.03.2020 r.4.03.2020 r.dot. likwidacji zastoju wody po zachodniej stronie hali balonowej przy ul. Belzackiej na chodniku pomiędzy ul. Belzacką a al. Sikorskiego

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Odpowiedź

26.J. Dziemdziora4.03.2020 r.6.03.2020 r.dot. spowodowania, aby podjęto działania zmierzające do realizacji pkt 5 odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2020 r. w sprawie uwzględnienia w projekcie koncepcji budowy drogi gminnej w osiedlu Łódzka, chodnika prowadzącego od bloku ul. Topolowej 20A do śmietnika

Wniosek 

Odpowiedź uzupełniająca

27.J. Dziemdziora5.03.2020 r.6.03.2020 r.dot. uprzątnięcia terenu po północnej stronie ul. Kasztanowej na wysokości Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej

Wniosek

Zał. nr 1

Śmieci ul. Kasztanowa strona północna

Zał. nr 2 - 

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Odpowiedź

28.J. Dziemdziora10.03.2020 r.10.03.2020 r.dot. ponownego podjęcia działań zmierzających do utworzenia nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych po wschodniej stronie nieruchomości przy ul. Polnej

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Odpowiedź

29.S. Więcławska10.03.2020 r.13.03.2020 r.dot. naprawy chodnika na odcinku od ul. Przedborskiej do ronda Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników

Interpelacja

Odpowiedź

30.S. Więcławska10.03.2020 r.13.03.2020 r.dot. naprawy jezdni na skrzyżowaniu ul. Moryca i ul. Krakowskie Przedmieście

Interpelacja

Odpowiedź

31.J. Dziemdziora19.03.2020 r.19.03.2020 r.dot. podjęcia stosownych działań zapobiegawczych dotyczących koronawirusa według sugestii mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego załączonych w interpelacji

Interpelacja

Zał.

Odpowiedź

32.W. Olejnik19.03.2020 r.19.03.2020 r.dot. monitorowania i naprawy ul. TwardosławickiejInterpelacja
33.Ł. Janik, P. Gajda, S. Stachaczyk19.03.2020 r.19.03.2020 r.dot. przedstawienia pełnych informacji odnoszących się do działań Zarządu i Rady Nadzorczej MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim w wyspecyfikowanych w interpelacji sprawachInterpelacja
34.J. Dziemdziora23.03.2020 r.25.03.2020 r.dot. wyremontowania chodnika położonego po południowej stronie placówki pocztowej a prowadzącego do przejścia dla pieszych na wysokości ul. Łódzkiej 35

Interpelacja

Zał. 1 - parking - budżet obywatelski

Zał. 2 - parking - budżet... - po naprawie

Zał. 3 - chodnik - ul. Łódzka 50 a 52 a przejście

Zał. 4 - chodnik - ul. Łódzka 50 a 52 a przejście do Łódzkiej 35 A

artykuł nr 2

Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r.

Interpelacje i zapytania radnych - 2019 r. Rozwiń tekst w celu zapoznania się z publikacją