główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w/s ustalenia odszkodowania z tyt. nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej

Załączniki:
Ogłoszenie 646 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w/s ustalenia odszkodowania z tyt. nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej

Załączniki:
Ogłoszenie 740 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie Wojewody łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w/s ustalenia odszkodowania z tyt. nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej

Załączniki:
Ogłoszenie 659 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Załączniki:
Zawiadomienie 884 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę

Załączniki:
Obwieszczenie 59 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s ogłoszenia rozporządzenia porządkowego nr 3/10 w/s ogłoszenia żałoby narodowej na ternie województwa łódzkiego

Załączniki:
Obwieszczenie 132 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji w/s zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 8

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w/s zezwolenia na inwestycję drogową polegająca na rozbudowie skrzyżowania ulic: Wolborskiej, Wierzejskiej, Wyzwolenia i Rzemieślniczej na skrzyżowanie typu rondo

Załączniki:
Obwieszczenie 11 MB
artykuł nr 9

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s zawiadomienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności

Załączniki:
Obwieszczenie 725 KB
artykuł nr 10

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s zawiadomienia o wszczęciu postępowania

Załączniki:
Obwieszczenie MB