główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy pełniącego...

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy pełniącego rolę kontrolera projektu pn. "Modernizacja ul. Sulejowskiej od Ronda im. E. Gierka do ul. Projektowanje w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów nawierzchni...

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach krajowych, powiatowych i gminnych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania i konserwacji...

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania i konserwacji oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę prasy w 2006...

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę prasy w 2006 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na remont i utrzymane rowów...

Przetarg nieograniczony na remont i utrzymane rowów przydrożnych, profilowaniu poboczy gruntowych, koszeniu traw w rowach i na poboczach na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 6

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu BHP oraz p....

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu BHP oraz p. poż. wynikających z obowiązujących przepisów związanych z zatrudnieniem przez MZDiK pracowników oraz osób wykonujących nieodpłatnie pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu "Zostań Poliglotą - kompleksowe kursy językowe dla pracujących"

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na zamówienie operatów...

Przetarg nieograniczony na zamówienie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla...

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego