główna zawartość
artykuł nr 51

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na przebudowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia z gazociągiem przyłączeniowym na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 209/7, 165, 166, 169/3 obr.33 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 13 KB
artykuł nr 52

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej w relacji : BB30964 ul. Roosevelta - BB30826 ul. Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 1 - Zgodnej 12

Załączniki:
Obwieszczenie 135 KB
artykuł nr 53

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej w relacji: BB30964 ulica Roosevelta - BB30826 ulica Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 128 KB
artykuł nr 54

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Żelaznej, Orlej, Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Obwieszczenie 159 KB
artykuł nr 55

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 56

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasach drogowych ulic Farnej i Zamkowej

Załączniki:
Obwieszczenie 134 KB
artykuł nr 57

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...

artykuł nr 58

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 59

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy i przebudowy zespołu Klasztornego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rycerskiej 3 na "Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Obwieszczenie 138 KB
artykuł nr 60

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s przekazania w 2009 roku na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych

Załączniki:
Ogłoszenie 643 KB