artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 7/36 części w nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 7 - ul. Pereca 11/13 - ul. Garncarskiej 18

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze