artykuł nr 1

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 13 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.