artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Załączniki:
WykazMB