artykuł nr 1

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 18 października 2019 r.