artykuł nr 1

Informacja o wynikach pisemnych przetargów nieograniczonych w dniu 28 czerwca 2019 r. na wydzierżawienie nieruchomości położonych w granicach PSAG przy ul. Sulejowskiej 132A i ul. Dalekiej