artykuł nr 1

Informacja o wynikach ustnych, publicznych przetargów nieograniczonych, przeprowadzonych w dniu 31 maja 2019 r.