artykuł nr 1

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2019 r.