artykuł nr 1

Informacja o wyniku ustnego, publicznego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29 marca 2019 r.