artykuł nr 1

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2019 r.