artykuł nr 1

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 38 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 5, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu

Załączniki:
Wykaz668 KB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze