artykuł nr 1

Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy J. Pawlikowskiego 1.

Załączniki:
Wykaz661 KB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze