artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej 20

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze