artykuł nr 1

Zaproszenie do składania propozycji wysokości wynagrodzeń za wykonanie czynności biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego