artykuł nr 1

Procedura wewnętrzna powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych