artykuł nr 1

Zaproszenie do składania propozycji wysokości wynagrodzeń za wykonanie czynności biegłego w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Załączniki do zaproszenia127 KB
Zaproszenie 334 KB