artykuł nr 1

Zaproszenia do składania wniosku o wpis na listę rzeczoznawców - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalski wraz z wnioskiem o wpis na listę rzeczoznawców majatkowych i zatwierdzonym cennikiem za wykonanie operatu szacunkowego w poszczególnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim