artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Bugajskiej 17 - Wyzwolenia 3

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016