artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie udziału stanowiącego własność gminy miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 4/12 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej we Włodzimierzowie przy ul. Zielonej