artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej 20