artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 21, ul. Żółtej 22, Żółtej 23 i ul. Żółtej 24