artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Wojska Polskiego 37