artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 60a

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze