artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Załączniki:
Wykaz143 KB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze