artykuł nr 1

Wykaz niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 21, ul. Żółtej 23, ul. Żółtej 22 i ul. Żółtej 24. przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego

Załączniki:
WykazMB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze