artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 1 - ul. Krakowskie Przedmieście 6/8