artykuł nr 1

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10