artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie 32 oznaczonej numerem działki 19/24