artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej