artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10