artykuł nr 1

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich