artykuł nr 1

Ogłoszenie o V ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 148 i ul. Prostej 146 - ul. Piaskowej