artykuł nr 1

Ogłoszenie o VI ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej Nr 1, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w budynku w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 18