artykuł nr 1

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 264