artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego "Jeziorna I" przy ul. Żołędziowej (działki: 233/1 o pow.0,0648 ha, 233/3 o pow. 0,0654 i 233/7 o pow. 0,0703 ha)