artykuł nr 1

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.Świtezianki 9