artykuł nr 1

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świerczowskiej 46a oznaczonej nr działki 17/11 o powierzchni 0,2260 ha obręb nr 35 z przeznaczeniem na uprawy rolne