artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Załączniki:
InformacjaMB