artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego ,,Jeziorna I" przy ulicy Chabrowej (działki nr 233/6 o pow. 0,0550 ha i 233/8 o pow. 0,0568 ha)