artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 21 i ul. Żółtej 22