artykuł nr 1

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 264