artykuł nr 1

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 8 i ul. Kajakowej 20