artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kobyłeckiego